Základní charakteristiky Vojkovice

 Údaj
Kód obce535 290
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 113
Orná půda (ha)661
Chmelnice (ha)85
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)11
Ovocné sady (ha)2
Trvalé trávní porosty (ha)68
Zemědělská půda (ha)827
Lesní půda (ha)61
Vodní plochy (ha)60
Zastavěné plochy (ha)27
Ostatní plochy (ha)139
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem125
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství8
Průmysl celkem16
Stavebnictví15
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel32
Doprava a skladování6
Ubytování, stravování a pohostinství13
Informační a komunikační činnosti2
Peněžnictví a pojišťovnictví1
Činnosti v oblasti nemovitostí6
Profesní, vědecké a technické činnosti12
Administrativní a podpůrné činnosti6
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
Vzdělávání2
Zdravotní a sociální péče0
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti1
Ostatní činnosti11
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno4
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti10
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci96
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání3
Zemědělští podnikatelé5
Ostatní právní formy22
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 2
Hřbitov2
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 113
Počet katastrů3
Počet územně technických jednotek3
Počet částí obce4
ObyvatelstvoŽivě narození celkem5
muži1
ženy4
Zemřelí celkem7
muži4
ženy3
Přirozený přírůstek celkem-2
muži-3
ženy1
Přistěhovalí celkem45
muži29
ženy16
Vystěhovalí celkem30
muži19
ženy11
Saldo migrace celkem15
muži10
ženy5
Přírůstek/úbytek celkem13
muži7
ženy6
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži414
ženy387
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem119
muži63
ženy56
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži284
ženy263
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem135
muži67
ženy68
Střední stav obyvatel k 1.7.813
muži425
ženy388
Průměrný věk40,6
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem1
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services