Základní charakteristiky Vysoká

 Údaj
Kód obce535 338
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)2 843
Orná půda (ha)1 875
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)38
Ovocné sady (ha)41
Trvalé trávní porosty (ha)146
Zemědělská půda (ha)2 100
Lesní půda (ha)453
Vodní plochy (ha)1
Zastavěné plochy (ha)32
Ostatní plochy (ha)256
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem209
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství25
Průmysl celkem33
Stavebnictví43
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel32
Doprava a skladování5
Ubytování, stravování a pohostinství9
Informační a komunikační činnosti2
Peněžnictví a pojišťovnictví7
Činnosti v oblasti nemovitostí5
Profesní, vědecké a technické činnosti14
Administrativní a podpůrné činnosti2
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání4
Zdravotní a sociální péče2
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti3
Ostatní činnosti10
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno10
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti17
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci147
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání18
Zemědělští podnikatelé10
Ostatní právní formy15
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 2
Hřbitov2
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 2 843
Počet katastrů5
Počet územně technických jednotek5
Počet částí obce5
ObyvatelstvoŽivě narození celkem13
muži6
ženy7
Zemřelí celkem6
muži3
ženy3
Přirozený přírůstek celkem7
muži3
ženy4
Přistěhovalí celkem36
muži15
ženy21
Vystěhovalí celkem21
muži8
ženy13
Saldo migrace celkem15
muži7
ženy8
Přírůstek/úbytek celkem22
muži10
ženy12
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži442
ženy421
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem156
muži89
ženy67
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži296
ženy280
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem131
muži57
ženy74
Střední stav obyvatel k 1.7.839
muži434
ženy405
Průměrný věk39,1
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services