Základní charakteristiky Mladá Boleslav

 Údaj
Kód obce535 419
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)2 891
Orná půda (ha)1 026
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)185
Ovocné sady (ha)6
Trvalé trávní porosty (ha)204
Zemědělská půda (ha)1 421
Lesní půda (ha)252
Vodní plochy (ha)52
Zastavěné plochy (ha)298
Ostatní plochy (ha)868
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem9 459
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství175
Průmysl celkem968
Stavebnictví1 082
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel3 185
Doprava a skladování208
Ubytování, stravování a pohostinství565
Informační a komunikační činnosti186
Peněžnictví a pojišťovnictví139
Činnosti v oblasti nemovitostí612
Profesní, vědecké a technické činnosti1 277
Administrativní a podpůrné činnosti225
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení7
Vzdělávání248
Zdravotní a sociální péče156
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti278
Ostatní činnosti807
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno321
podle právní formyStátní organizace38
Akciové společnosti41
Obchodní společnosti959
Družstevní organizace18
Finanční podniky1
Živnostníci6 362
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání896
Zemědělští podnikatelé20
Ostatní právní formy2 199
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček5
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo1
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)3
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)3
Kulturní zařízení ostatní3
Středisko pro volný čas dětí a mládeže3
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 7
Hřbitov5
Krematorium0
Smuteční síň2
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 2 891
Počet katastrů7
Počet územně technických jednotek7
Počet částí obce13
ObyvatelstvoŽivě narození celkem425
muži224
ženy201
Zemřelí celkem367
muži186
ženy181
Přirozený přírůstek celkem58
muži38
ženy20
Přistěhovalí celkem1 411
muži758
ženy653
Vystěhovalí celkem1 492
muži797
ženy695
Saldo migrace celkem-81
muži-39
ženy-42
Přírůstek/úbytek celkem-23
muži-1
ženy-22
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži22 099
ženy22 130
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem6 039
muži3 084
ženy2 955
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži16 111
ženy14 967
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem7 112
muži2 904
ženy4 208
Střední stav obyvatel k 1.7.44 199
muži22 077
ženy22 122
Průměrný věk41,1
ŠkolstvíMateřská škola13
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)12
Střední školyobory gymnázií2
obory středních odborných škol a praktických škol9
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť6
obory nástavbového studia4
Základní umělecká škola2
Konzervatoře0
Jazyková škola1
Vyšší odborná škola2
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem25
z tohoDomovy pro seniory1
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy1
Chráněné bydlení2
Denní stacionáře2
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež1
Sociální poradny7
Domy s pečovatelskou službou3
SportKoupaliště a bazény2
- z toho kryté bazény1
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)11
Tělocvičny (vč. školních)11
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené2
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)2
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení3
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení1
Detašované pracoviště ambulantního zařízení2
Nemocnice 1
Detašované pracoviště nemocnice2
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)1
Léčebna pro dlouhodobě nemocné1
Ostatní lůžková zařízení1
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení2
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé21
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé2
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost11
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa29
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa4
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa9
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 39
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty7
Ostatní samostatná zařízení12
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení1
Zařízení lékárenské péče18
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle1
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci2
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice1
Partners Financial Services