Základní charakteristiky Bělá pod Bezdězem

 Údaj
Kód obce535 443
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)6 320
Orná půda (ha)1 498
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)70
Ovocné sady (ha)5
Trvalé trávní porosty (ha)194
Zemědělská půda (ha)1 767
Lesní půda (ha)3 869
Vodní plochy (ha)24
Zastavěné plochy (ha)78
Ostatní plochy (ha)581
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem881
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství32
Průmysl celkem146
Stavebnictví119
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel201
Doprava a skladování18
Ubytování, stravování a pohostinství63
Informační a komunikační činnosti8
Peněžnictví a pojišťovnictví7
Činnosti v oblasti nemovitostí30
Profesní, vědecké a technické činnosti85
Administrativní a podpůrné činnosti30
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
Vzdělávání17
Zdravotní a sociální péče10
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti16
Ostatní činnosti74
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno39
podle právní formyStátní organizace3
Akciové společnosti2
Obchodní společnosti30
Družstevní organizace3
Finanční podniky0
Živnostníci698
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání64
Zemědělští podnikatelé14
Ostatní právní formy92
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 3
Hřbitov2
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 6 320
Počet katastrů4
Počet územně technických jednotek4
Počet částí obce5
ObyvatelstvoŽivě narození celkem56
muži32
ženy24
Zemřelí celkem48
muži20
ženy28
Přirozený přírůstek celkem8
muži12
ženy-4
Přistěhovalí celkem113
muži62
ženy51
Vystěhovalí celkem100
muži43
ženy57
Saldo migrace celkem13
muži19
ženy-6
Přírůstek/úbytek celkem21
muži31
ženy-10
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži2 460
ženy2 419
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem722
muži387
ženy335
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži1 751
ženy1 621
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem785
muži322
ženy463
Střední stav obyvatel k 1.7.4 879
muži2 438
ženy2 441
Průměrný věk41,3
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení2
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services