Základní charakteristiky Kněžmost

 Údaj
Kód obce536 041
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)4 045
Orná půda (ha)2 108
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)64
Ovocné sady (ha)71
Trvalé trávní porosty (ha)315
Zemědělská půda (ha)2 559
Lesní půda (ha)1 107
Vodní plochy (ha)78
Zastavěné plochy (ha)55
Ostatní plochy (ha)245
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem353
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství14
Průmysl celkem60
Stavebnictví49
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel74
Doprava a skladování12
Ubytování, stravování a pohostinství24
Informační a komunikační činnosti4
Peněžnictví a pojišťovnictví0
Činnosti v oblasti nemovitostí6
Profesní, vědecké a technické činnosti32
Administrativní a podpůrné činnosti4
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení7
Vzdělávání9
Zdravotní a sociální péče2
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti8
Ostatní činnosti29
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno20
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti27
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci260
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání30
Zemědělští podnikatelé1
Ostatní právní formy42
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov2
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 4 045
Počet katastrů9
Počet územně technických jednotek9
Počet částí obce15
ObyvatelstvoŽivě narození celkem22
muži11
ženy11
Zemřelí celkem19
muži9
ženy10
Přirozený přírůstek celkem3
muži2
ženy1
Přistěhovalí celkem76
muži38
ženy38
Vystěhovalí celkem44
muži18
ženy26
Saldo migrace celkem32
muži20
ženy12
Přírůstek/úbytek celkem35
muži22
ženy13
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži949
ženy976
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem347
muži184
ženy163
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži648
ženy637
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem293
muži117
ženy176
Střední stav obyvatel k 1.7.1 851
muži912
ženy939
Průměrný věk39,5
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené1
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče1
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services