Základní charakteristiky Javorník

 Údaj
Kód obce536 148
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)7 743
Orná půda (ha)1 786
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)92
Ovocné sady (ha)3
Trvalé trávní porosty (ha)595
Zemědělská půda (ha)2 476
Lesní půda (ha)4 777
Vodní plochy (ha)93
Zastavěné plochy (ha)57
Ostatní plochy (ha)340
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem706
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství84
Průmysl celkem93
Stavebnictví133
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel97
Doprava a skladování29
Ubytování, stravování a pohostinství57
Informační a komunikační činnosti3
Peněžnictví a pojišťovnictví10
Činnosti v oblasti nemovitostí12
Profesní, vědecké a technické činnosti45
Administrativní a podpůrné činnosti5
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení5
Vzdělávání13
Zdravotní a sociální péče10
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti10
Ostatní činnosti54
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno30
podle právní formyStátní organizace6
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti37
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci513
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání35
Zemědělští podnikatelé19
Ostatní právní formy83
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo1
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní3
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 4
Hřbitov3
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 7 743
Počet katastrů7
Počet územně technických jednotek7
Počet částí obce5
ObyvatelstvoŽivě narození celkem26
muži14
ženy12
Zemřelí celkem44
muži19
ženy25
Přirozený přírůstek celkem-18
muži-5
ženy-13
Přistěhovalí celkem82
muži36
ženy46
Vystěhovalí celkem94
muži40
ženy54
Saldo migrace celkem-12
muži-4
ženy-8
Přírůstek/úbytek celkem-30
muži-9
ženy-21
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 453
ženy1 488
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem425
muži227
ženy198
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži1 022
ženy987
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem507
muži204
ženy303
Střední stav obyvatel k 1.7.2 961
muži1 459
ženy1 502
Průměrný věk41,3
ŠkolstvíMateřská škola2
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem6
z tohoDomovy pro seniory2
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy1
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény1
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)2
Tělocvičny (vč. školních)2
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení1
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice1
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty2
Ostatní samostatná zařízení1
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení2
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci1
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services