Základní charakteristiky Mnichovo Hradiště

 Údaj
Kód obce536 326
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)3 431
Orná půda (ha)1 998
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)119
Ovocné sady (ha)123
Trvalé trávní porosty (ha)304
Zemědělská půda (ha)2 544
Lesní půda (ha)311
Vodní plochy (ha)53
Zastavěné plochy (ha)115
Ostatní plochy (ha)408
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem1 974
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství44
Průmysl celkem291
Stavebnictví274
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel509
Doprava a skladování73
Ubytování, stravování a pohostinství122
Informační a komunikační činnosti32
Peněžnictví a pojišťovnictví18
Činnosti v oblasti nemovitostí90
Profesní, vědecké a technické činnosti211
Administrativní a podpůrné činnosti45
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení7
Vzdělávání25
Zdravotní a sociální péče26
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti40
Ostatní činnosti158
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno121
podle právní formyStátní organizace8
Akciové společnosti6
Obchodní společnosti200
Družstevní organizace4
Finanční podniky0
Živnostníci1 421
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání153
Zemědělští podnikatelé22
Ostatní právní formy274
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo1
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)1
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 2
Hřbitov2
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 3 432
Počet katastrů8
Počet územně technických jednotek8
Počet částí obce12
ObyvatelstvoŽivě narození celkem90
muži35
ženy55
Zemřelí celkem104
muži56
ženy48
Přirozený přírůstek celkem-14
muži-21
ženy7
Přistěhovalí celkem270
muži121
ženy149
Vystěhovalí celkem192
muži90
ženy102
Saldo migrace celkem78
muži31
ženy47
Přírůstek/úbytek celkem64
muži10
ženy54
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži4 086
ženy4 298
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem1 106
muži556
ženy550
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži2 937
ženy2 815
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem1 526
muži593
ženy933
Střední stav obyvatel k 1.7.8 294
muži4 072
ženy4 222
Průměrný věk42,9
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)3
Střední školyobory gymnázií1
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem6
z tohoDomovy pro seniory1
Domovy pro osoby se zdravotním postižení1
Azylové domy0
Chráněné bydlení1
Denní stacionáře1
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení1
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení1
Ambulantní zařízení1
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné1
Ostatní lůžková zařízení1
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé4
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé2
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa5
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Samostatná ordinace lékaře specialisty 7
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty1
Ostatní samostatná zařízení5
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče3
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci1
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services