Základní charakteristiky Jeseník

 Údaj
Kód obce536 385
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)3 823
Orná půda (ha)180
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)100
Ovocné sady (ha)1
Trvalé trávní porosty (ha)482
Zemědělská půda (ha)764
Lesní půda (ha)2 368
Vodní plochy (ha)38
Zastavěné plochy (ha)90
Ostatní plochy (ha)563
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem3 275
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství114
Průmysl celkem408
Stavebnictví452
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel667
Doprava a skladování69
Ubytování, stravování a pohostinství328
Informační a komunikační činnosti62
Peněžnictví a pojišťovnictví59
Činnosti v oblasti nemovitostí146
Profesní, vědecké a technické činnosti401
Administrativní a podpůrné činnosti57
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení6
Vzdělávání58
Zdravotní a sociální péče66
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti104
Ostatní činnosti274
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno133
podle právní formyStátní organizace24
Akciové společnosti18
Obchodní společnosti261
Družstevní organizace35
Finanční podniky0
Živnostníci2 308
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání281
Zemědělští podnikatelé21
Ostatní právní formy318
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo1
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)2
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)1
Kulturní zařízení ostatní4
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 3
Hřbitov2
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny2
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 3 823
Počet katastrů3
Počet územně technických jednotek3
Počet částí obce3
ObyvatelstvoŽivě narození celkem103
muži48
ženy55
Zemřelí celkem109
muži64
ženy45
Přirozený přírůstek celkem-6
muži-16
ženy10
Přistěhovalí celkem215
muži86
ženy129
Vystěhovalí celkem339
muži142
ženy197
Saldo migrace celkem-124
muži-56
ženy-68
Přírůstek/úbytek celkem-130
muži-72
ženy-58
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži5 639
ženy6 072
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem1 569
muži796
ženy773
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži3 984
ženy4 059
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem2 099
muži859
ženy1 240
Střední stav obyvatel k 1.7.11 867
muži5 739
ženy6 128
Průměrný věk42,7
ŠkolstvíMateřská škola4
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií1
obory středních odborných škol a praktických škol3
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť2
obory nástavbového studia2
Základní umělecká škola3
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem14
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení1
Azylové domy2
Chráněné bydlení1
Denní stacionáře1
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež1
Sociální poradny2
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény2
- z toho kryté bazény1
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)6
Tělocvičny (vč. školních)7
Stadiony otevřené2
Stadiony kryté1
Zimní stadiony kryté i otevřené1
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)13
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení1
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 1
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné1
Ostatní lůžková zařízení1
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé5
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost6
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa12
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa3
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 17
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty3
Ostatní samostatná zařízení15
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení2
Zařízení lékárenské péče4
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci1
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice1
Partners Financial Services