Základní charakteristiky Nymburk

 Údaj
Kód obce537 004
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)2 059
Orná půda (ha)1 024
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)81
Ovocné sady (ha)19
Trvalé trávní porosty (ha)40
Zemědělská půda (ha)1 165
Lesní půda (ha)134
Vodní plochy (ha)98
Zastavěné plochy (ha)143
Ostatní plochy (ha)520
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem3 654
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství69
Průmysl celkem462
Stavebnictví411
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel990
Doprava a skladování91
Ubytování, stravování a pohostinství216
Informační a komunikační činnosti84
Peněžnictví a pojišťovnictví69
Činnosti v oblasti nemovitostí183
Profesní, vědecké a technické činnosti406
Administrativní a podpůrné činnosti57
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení8
Vzdělávání82
Zdravotní a sociální péče74
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti102
Ostatní činnosti367
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno92
podle právní formyStátní organizace15
Akciové společnosti24
Obchodní společnosti305
Družstevní organizace12
Finanční podniky0
Živnostníci2 593
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání363
Zemědělští podnikatelé20
Ostatní právní formy399
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo1
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)1
Kulturní zařízení ostatní2
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 3
Hřbitov1
Krematorium1
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 2 059
Počet katastrů2
Počet územně technických jednotek2
Počet částí obce2
ObyvatelstvoŽivě narození celkem156
muži78
ženy78
Zemřelí celkem145
muži72
ženy73
Přirozený přírůstek celkem11
muži6
ženy5
Přistěhovalí celkem403
muži184
ženy219
Vystěhovalí celkem336
muži163
ženy173
Saldo migrace celkem67
muži21
ženy46
Přírůstek/úbytek celkem78
muži27
ženy51
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži7 166
ženy7 705
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem2 370
muži1 236
ženy1 134
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži4 926
ženy5 065
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem2 510
muži1 004
ženy1 506
Střední stav obyvatel k 1.7.14 802
muži7 142
ženy7 660
Průměrný věk41,0
ŠkolstvíMateřská škola4
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)4
Střední školyobory gymnázií1
obory středních odborných škol a praktických škol2
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť2
obory nástavbového studia1
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola1
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem6
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny5
Domy s pečovatelskou službou3
SportKoupaliště a bazény2
- z toho kryté bazény2
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)7
Tělocvičny (vč. školních)7
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené1
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení1
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 1
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé10
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé2
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost5
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa10
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa2
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 18
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty9
Ostatní samostatná zařízení11
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení2
Zařízení lékárenské péče7
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče1
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci1
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services