Základní charakteristiky Křinec

 Údaj
Kód obce537 411
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)2 584
Orná půda (ha)2 028
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)41
Ovocné sady (ha)13
Trvalé trávní porosty (ha)36
Zemědělská půda (ha)2 117
Lesní půda (ha)232
Vodní plochy (ha)39
Zastavěné plochy (ha)49
Ostatní plochy (ha)146
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem279
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství27
Průmysl celkem46
Stavebnictví36
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel69
Doprava a skladování11
Ubytování, stravování a pohostinství8
Informační a komunikační činnosti5
Peněžnictví a pojišťovnictví5
Činnosti v oblasti nemovitostí6
Profesní, vědecké a technické činnosti17
Administrativní a podpůrné činnosti2
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
Vzdělávání1
Zdravotní a sociální péče3
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti7
Ostatní činnosti27
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno11
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti9
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci205
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání23
Zemědělští podnikatelé14
Ostatní právní formy30
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 3
Hřbitov3
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 2 584
Počet katastrů6
Počet územně technických jednotek6
Počet částí obce6
ObyvatelstvoŽivě narození celkem9
muži6
ženy3
Zemřelí celkem13
muži9
ženy4
Přirozený přírůstek celkem-4
muži-3
ženy-1
Přistěhovalí celkem28
muži16
ženy12
Vystěhovalí celkem35
muži16
ženy19
Saldo migrace celkem-7
muži0
ženy-7
Přírůstek/úbytek celkem-11
muži-3
ženy-8
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži662
ženy662
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem181
muži102
ženy79
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži462
ženy440
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem241
muži98
ženy143
Střední stav obyvatel k 1.7.1 343
muži666
ženy677
Průměrný věk42,4
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services