Základní charakteristiky Březová

 Údaj
Kód obce537 870
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)208
Orná půda (ha)0
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)6
Ovocné sady (ha)0
Trvalé trávní porosty (ha)10
Zemědělská půda (ha)16
Lesní půda (ha)105
Vodní plochy (ha)51
Zastavěné plochy (ha)6
Ostatní plochy (ha)30
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem204
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství1
Průmysl celkem18
Stavebnictví24
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel59
Doprava a skladování6
Ubytování, stravování a pohostinství31
Informační a komunikační činnosti5
Peněžnictví a pojišťovnictví3
Činnosti v oblasti nemovitostí21
Profesní, vědecké a technické činnosti12
Administrativní a podpůrné činnosti6
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání3
Zdravotní a sociální péče2
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti5
Ostatní činnosti12
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno4
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti42
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci132
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání9
Zemědělští podnikatelé0
Ostatní právní formy21
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní0
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov0
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 208
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem6
muži3
ženy3
Zemřelí celkem5
muži4
ženy1
Přirozený přírůstek celkem1
muži-1
ženy2
Přistěhovalí celkem22
muži7
ženy15
Vystěhovalí celkem17
muži9
ženy8
Saldo migrace celkem5
muži-2
ženy7
Přírůstek/úbytek celkem6
muži-3
ženy9
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži253
ženy293
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem69
muži31
ženy38
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži184
ženy205
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem88
muži38
ženy50
Střední stav obyvatel k 1.7.542
muži257
ženy285
Průměrný věk42,1
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)2
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services