Základní charakteristiky Bořanovice

 Údaj
Kód obce538 086
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)535
Orná půda (ha)440
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)20
Ovocné sady (ha)3
Trvalé trávní porosty (ha)1
Zemědělská půda (ha)464
Lesní půda (ha)19
Vodní plochy (ha)2
Zastavěné plochy (ha)14
Ostatní plochy (ha)36
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem259
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství3
Průmysl celkem30
Stavebnictví38
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel47
Doprava a skladování13
Ubytování, stravování a pohostinství9
Informační a komunikační činnosti7
Peněžnictví a pojišťovnictví1
Činnosti v oblasti nemovitostí11
Profesní, vědecké a technické činnosti34
Administrativní a podpůrné činnosti10
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání1
Zdravotní a sociální péče4
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti1
Ostatní činnosti24
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno8
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti3
Obchodní společnosti49
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci170
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání11
Zemědělští podnikatelé1
Ostatní právní formy24
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní0
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 3
Hřbitov0
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 535
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce2
ObyvatelstvoŽivě narození celkem5
muži2
ženy3
Zemřelí celkem9
muži4
ženy5
Přirozený přírůstek celkem-4
muži-2
ženy-2
Přistěhovalí celkem65
muži20
ženy45
Vystěhovalí celkem23
muži10
ženy13
Saldo migrace celkem42
muži10
ženy32
Přírůstek/úbytek celkem38
muži8
ženy30
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži340
ženy405
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem128
muži64
ženy64
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži237
ženy252
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem128
muži39
ženy89
Střední stav obyvatel k 1.7.709
muži334
ženy375
Průměrný věk40,7
ŠkolstvíMateřská škola0
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem1
z tohoDomovy pro seniory1
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)0
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services