Základní charakteristiky Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

 Údaj
Kód obce538 094
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)2 265
Orná půda (ha)1 148
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)183
Ovocné sady (ha)10
Trvalé trávní porosty (ha)74
Zemědělská půda (ha)1 415
Lesní půda (ha)174
Vodní plochy (ha)81
Zastavěné plochy (ha)161
Ostatní plochy (ha)434
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem4 612
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství125
Průmysl celkem503
Stavebnictví513
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel1 370
Doprava a skladování184
Ubytování, stravování a pohostinství215
Informační a komunikační činnosti104
Peněžnictví a pojišťovnictví37
Činnosti v oblasti nemovitostí253
Profesní, vědecké a technické činnosti561
Administrativní a podpůrné činnosti82
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení5
Vzdělávání72
Zdravotní a sociální péče55
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti125
Ostatní činnosti351
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno182
podle právní formyStátní organizace20
Akciové společnosti19
Obchodní společnosti465
Družstevní organizace38
Finanční podniky0
Živnostníci3 240
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání347
Zemědělští podnikatelé41
Ostatní právní formy681
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)2
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 4
Hřbitov3
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 2 265
Počet katastrů3
Počet územně technických jednotek3
Počet částí obce3
ObyvatelstvoŽivě narození celkem220
muži118
ženy102
Zemřelí celkem163
muži73
ženy90
Přirozený přírůstek celkem57
muži45
ženy12
Přistěhovalí celkem621
muži305
ženy316
Vystěhovalí celkem564
muži304
ženy260
Saldo migrace celkem57
muži1
ženy56
Přírůstek/úbytek celkem114
muži46
ženy68
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži8 590
ženy8 913
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem2 688
muži1 391
ženy1 297
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži6 060
ženy6 053
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem2 702
muži1 139
ženy1 563
Střední stav obyvatel k 1.7.17 358
muži8 549
ženy8 809
Průměrný věk40,4
ŠkolstvíMateřská škola5
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)4
Střední školyobory gymnázií1
obory středních odborných škol a praktických škol2
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť1
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem5
z tohoDomovy pro seniory1
Domovy pro osoby se zdravotním postižení1
Azylové domy1
Chráněné bydlení1
Denní stacionáře1
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou2
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény1
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení2
Nemocnice 1
Detašované pracoviště nemocnice2
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení2
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé8
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost4
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa11
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Samostatná ordinace lékaře specialisty 13
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty1
Ostatní samostatná zařízení8
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče9
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci2
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services