Základní charakteristiky Čelákovice

 Údaj
Kód obce538 132
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 588
Orná půda (ha)929
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)98
Ovocné sady (ha)5
Trvalé trávní porosty (ha)58
Zemědělská půda (ha)1 089
Lesní půda (ha)66
Vodní plochy (ha)60
Zastavěné plochy (ha)96
Ostatní plochy (ha)275
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem2 779
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství52
Průmysl celkem335
Stavebnictví306
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel713
Doprava a skladování81
Ubytování, stravování a pohostinství87
Informační a komunikační činnosti82
Peněžnictví a pojišťovnictví34
Činnosti v oblasti nemovitostí148
Profesní, vědecké a technické činnosti401
Administrativní a podpůrné činnosti60
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení4
Vzdělávání48
Zdravotní a sociální péče29
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti58
Ostatní činnosti229
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno77
podle právní formyStátní organizace12
Akciové společnosti15
Obchodní společnosti271
Družstevní organizace17
Finanční podniky0
Živnostníci2 014
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání220
Zemědělští podnikatelé11
Ostatní právní formy269
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček4
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)1
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 2
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 588
Počet katastrů3
Počet územně technických jednotek3
Počet částí obce4
ObyvatelstvoŽivě narození celkem128
muži57
ženy71
Zemřelí celkem120
muži68
ženy52
Přirozený přírůstek celkem8
muži-11
ženy19
Přistěhovalí celkem335
muži161
ženy174
Vystěhovalí celkem340
muži184
ženy156
Saldo migrace celkem-5
muži-23
ženy18
Přírůstek/úbytek celkem3
muži-34
ženy37
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži5 687
ženy5 931
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem2 019
muži1 034
ženy985
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži3 880
ženy3 849
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem1 870
muži773
ženy1 097
Střední stav obyvatel k 1.7.11 582
muži5 694
ženy5 888
Průměrný věk40,0
ŠkolstvíMateřská škola3
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)2
Střední školyobory gymnázií1
obory středních odborných škol a praktických škol2
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť1
obory nástavbového studia1
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola1
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou2
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény1
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)3
Tělocvičny (vč. školních)4
Stadiony otevřené3
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)2
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé5
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa5
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 5
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení5
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení1
Zařízení lékárenské péče4
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services