Základní charakteristiky Jenštejn

 Údaj
Kód obce538 264
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)510
Orná půda (ha)433
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)16
Ovocné sady (ha)2
Trvalé trávní porosty (ha)3
Zemědělská půda (ha)454
Lesní půda (ha)3
Vodní plochy (ha)9
Zastavěné plochy (ha)10
Ostatní plochy (ha)34
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem250
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství10
Průmysl celkem20
Stavebnictví42
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel51
Doprava a skladování7
Ubytování, stravování a pohostinství5
Informační a komunikační činnosti9
Peněžnictví a pojišťovnictví1
Činnosti v oblasti nemovitostí17
Profesní, vědecké a technické činnosti39
Administrativní a podpůrné činnosti7
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání3
Zdravotní a sociální péče2
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti12
Ostatní činnosti12
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno5
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti39
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci159
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání17
Zemědělští podnikatelé4
Ostatní právní formy36
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 0
Hřbitov0
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 510
Počet katastrů2
Počet územně technických jednotek2
Počet částí obce2
ObyvatelstvoŽivě narození celkem22
muži9
ženy13
Zemřelí celkem17
muži4
ženy13
Přirozený přírůstek celkem5
muži5
ženy0
Přistěhovalí celkem98
muži44
ženy54
Vystěhovalí celkem27
muži15
ženy12
Saldo migrace celkem71
muži29
ženy42
Přírůstek/úbytek celkem76
muži34
ženy42
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži482
ženy519
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem252
muži118
ženy134
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži317
ženy323
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem109
muži47
ženy62
Střední stav obyvatel k 1.7.900
muži436
ženy464
Průměrný věk34,7
ŠkolstvíMateřská škola0
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem1
z tohoDomovy pro seniory1
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)0
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services