Základní charakteristiky Kamenice

 Údaj
Kód obce538 299
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 736
Orná půda (ha)331
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)217
Ovocné sady (ha)2
Trvalé trávní porosty (ha)137
Zemědělská půda (ha)687
Lesní půda (ha)808
Vodní plochy (ha)38
Zastavěné plochy (ha)48
Ostatní plochy (ha)156
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem1 256
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství35
Průmysl celkem131
Stavebnictví138
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel316
Doprava a skladování45
Ubytování, stravování a pohostinství58
Informační a komunikační činnosti23
Peněžnictví a pojišťovnictví12
Činnosti v oblasti nemovitostí62
Profesní, vědecké a technické činnosti189
Administrativní a podpůrné činnosti30
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
Vzdělávání24
Zdravotní a sociální péče16
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti29
Ostatní činnosti91
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno41
podle právní formyStátní organizace4
Akciové společnosti7
Obchodní společnosti124
Družstevní organizace4
Finanční podniky0
Živnostníci898
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání105
Zemědělští podnikatelé10
Ostatní právní formy103
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 736
Počet katastrů3
Počet územně technických jednotek3
Počet částí obce10
ObyvatelstvoŽivě narození celkem53
muži30
ženy23
Zemřelí celkem32
muži16
ženy16
Přirozený přírůstek celkem21
muži14
ženy7
Přistěhovalí celkem237
muži118
ženy119
Vystěhovalí celkem123
muži59
ženy64
Saldo migrace celkem114
muži59
ženy55
Přírůstek/úbytek celkem135
muži73
ženy62
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži2 040
ženy2 138
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem828
muži434
ženy394
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži1 358
ženy1 419
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem573
muži248
ženy325
Střední stav obyvatel k 1.7.4 008
muži1 948
ženy2 060
Průměrný věk38,1
ŠkolstvíMateřská škola2
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)2
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services