Základní charakteristiky Krásno

 Údaj
Kód obce538 337
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)2 536
Orná půda (ha)50
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)12
Ovocné sady (ha)1
Trvalé trávní porosty (ha)930
Zemědělská půda (ha)993
Lesní půda (ha)1 174
Vodní plochy (ha)22
Zastavěné plochy (ha)11
Ostatní plochy (ha)336
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem181
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství20
Průmysl celkem29
Stavebnictví20
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel44
Doprava a skladování4
Ubytování, stravování a pohostinství7
Informační a komunikační činnosti0
Peněžnictví a pojišťovnictví5
Činnosti v oblasti nemovitostí3
Profesní, vědecké a technické činnosti12
Administrativní a podpůrné činnosti2
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení4
Vzdělávání3
Zdravotní a sociální péče0
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti4
Ostatní činnosti15
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno4
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti12
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci114
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání26
Zemědělští podnikatelé5
Ostatní právní formy20
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 2 536
Počet katastrů4
Počet územně technických jednotek4
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem8
muži4
ženy4
Zemřelí celkem4
muži4
ženy0
Přirozený přírůstek celkem4
muži0
ženy4
Přistěhovalí celkem12
muži7
ženy5
Vystěhovalí celkem17
muži11
ženy6
Saldo migrace celkem-5
muži-4
ženy-1
Přírůstek/úbytek celkem-1
muži-4
ženy3
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži374
ženy362
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem134
muži78
ženy56
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži256
ženy244
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem102
muži40
ženy62
Střední stav obyvatel k 1.7.740
muži380
ženy360
Průměrný věk39,0
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)2
Tělocvičny (vč. školních)0
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services