Základní charakteristiky Kunice

 Údaj
Kód obce538 426
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 040
Orná půda (ha)530
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)81
Ovocné sady (ha)10
Trvalé trávní porosty (ha)86
Zemědělská půda (ha)706
Lesní půda (ha)193
Vodní plochy (ha)9
Zastavěné plochy (ha)33
Ostatní plochy (ha)99
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem362
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství13
Průmysl celkem36
Stavebnictví50
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel83
Doprava a skladování16
Ubytování, stravování a pohostinství13
Informační a komunikační činnosti12
Peněžnictví a pojišťovnictví7
Činnosti v oblasti nemovitostí15
Profesní, vědecké a technické činnosti49
Administrativní a podpůrné činnosti7
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení1
Vzdělávání7
Zdravotní a sociální péče0
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti10
Ostatní činnosti20
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno15
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti33
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci279
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání25
Zemědělští podnikatelé2
Ostatní právní formy24
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní0
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 040
Počet katastrů3
Počet územně technických jednotek3
Počet částí obce5
ObyvatelstvoŽivě narození celkem19
muži7
ženy12
Zemřelí celkem12
muži5
ženy7
Přirozený přírůstek celkem7
muži2
ženy5
Přistěhovalí celkem78
muži36
ženy42
Vystěhovalí celkem20
muži9
ženy11
Saldo migrace celkem58
muži27
ženy31
Přírůstek/úbytek celkem65
muži29
ženy36
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži626
ženy631
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem282
muži142
ženy140
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži419
ženy428
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem128
muži65
ženy63
Střední stav obyvatel k 1.7.1 153
muži583
ženy570
Průměrný věk36,0
ŠkolstvíMateřská škola2
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť1
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services