Základní charakteristiky Líbeznice

 Údaj
Kód obce538 442
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)599
Orná půda (ha)466
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)38
Ovocné sady (ha)2
Trvalé trávní porosty (ha)4
Zemědělská půda (ha)510
Lesní půda (ha)6
Vodní plochy (ha)1
Zastavěné plochy (ha)24
Ostatní plochy (ha)58
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem688
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství16
Průmysl celkem78
Stavebnictví64
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel172
Doprava a skladování23
Ubytování, stravování a pohostinství37
Informační a komunikační činnosti25
Peněžnictví a pojišťovnictví6
Činnosti v oblasti nemovitostí35
Profesní, vědecké a technické činnosti92
Administrativní a podpůrné činnosti18
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání12
Zdravotní a sociální péče10
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti13
Ostatní činnosti51
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno19
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti131
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci454
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání43
Zemědělští podnikatelé3
Ostatní právní formy62
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo1
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 599
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem46
muži25
ženy21
Zemřelí celkem14
muži4
ženy10
Přirozený přírůstek celkem32
muži21
ženy11
Přistěhovalí celkem198
muži89
ženy109
Vystěhovalí celkem68
muži34
ženy34
Saldo migrace celkem130
muži55
ženy75
Přírůstek/úbytek celkem162
muži76
ženy86
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 143
ženy1 163
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem501
muži262
ženy239
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži781
ženy769
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem255
muži100
ženy155
Střední stav obyvatel k 1.7.2 115
muži1 050
ženy1 065
Průměrný věk36,4
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé3
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení1
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče1
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services