Základní charakteristiky Mratín

 Údaj
Kód obce538 515
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)490
Orná půda (ha)370
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)20
Ovocné sady (ha)1
Trvalé trávní porosty (ha)13
Zemědělská půda (ha)404
Lesní půda (ha)21
Vodní plochy (ha)12
Zastavěné plochy (ha)13
Ostatní plochy (ha)40
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem362
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství8
Průmysl celkem75
Stavebnictví80
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel116
Doprava a skladování8
Ubytování, stravování a pohostinství10
Informační a komunikační činnosti14
Peněžnictví a pojišťovnictví2
Činnosti v oblasti nemovitostí8
Profesní, vědecké a technické činnosti29
Administrativní a podpůrné činnosti10
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení1
Vzdělávání7
Zdravotní a sociální péče1
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti11
Ostatní činnosti25
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno10
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti40
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci233
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání19
Zemědělští podnikatelé1
Ostatní právní formy136
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní0
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov0
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 490
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem22
muži10
ženy12
Zemřelí celkem10
muži3
ženy7
Přirozený přírůstek celkem12
muži7
ženy5
Přistěhovalí celkem70
muži37
ženy33
Vystěhovalí celkem49
muži24
ženy25
Saldo migrace celkem21
muži13
ženy8
Přírůstek/úbytek celkem33
muži20
ženy13
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži647
ženy631
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem275
muži132
ženy143
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži470
ženy425
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem108
muži45
ženy63
Střední stav obyvatel k 1.7.1 225
muži613
ženy612
Průměrný věk34,9
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 1
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services