Základní charakteristiky Ondřejov

 Údaj
Kód obce538 582
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 816
Orná půda (ha)542
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)125
Ovocné sady (ha)10
Trvalé trávní porosty (ha)165
Zemědělská půda (ha)841
Lesní půda (ha)856
Vodní plochy (ha)6
Zastavěné plochy (ha)26
Ostatní plochy (ha)87
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem410
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství19
Průmysl celkem59
Stavebnictví54
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel85
Doprava a skladování18
Ubytování, stravování a pohostinství19
Informační a komunikační činnosti11
Peněžnictví a pojišťovnictví6
Činnosti v oblasti nemovitostí9
Profesní, vědecké a technické činnosti46
Administrativní a podpůrné činnosti2
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení4
Vzdělávání6
Zdravotní a sociální péče2
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti6
Ostatní činnosti38
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno17
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti27
Družstevní organizace2
Finanční podniky0
Živnostníci315
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání31
Zemědělští podnikatelé6
Ostatní právní formy32
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 816
Počet katastrů3
Počet územně technických jednotek3
Počet částí obce3
ObyvatelstvoŽivě narození celkem24
muži17
ženy7
Zemřelí celkem14
muži5
ženy9
Přirozený přírůstek celkem10
muži12
ženy-2
Přistěhovalí celkem69
muži30
ženy39
Vystěhovalí celkem45
muži17
ženy28
Saldo migrace celkem24
muži13
ženy11
Přírůstek/úbytek celkem34
muži25
ženy9
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži712
ženy707
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem274
muži136
ženy138
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži475
ženy439
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem231
muži101
ženy130
Střední stav obyvatel k 1.7.1 351
muži674
ženy677
Průměrný věk39,5
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services