Základní charakteristiky Dolní Rychnov

 Údaj
Kód obce538 591
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)509
Orná půda (ha)39
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)19
Ovocné sady (ha)0
Trvalé trávní porosty (ha)34
Zemědělská půda (ha)93
Lesní půda (ha)68
Vodní plochy (ha)16
Zastavěné plochy (ha)23
Ostatní plochy (ha)308
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem322
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství11
Průmysl celkem64
Stavebnictví43
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel82
Doprava a skladování13
Ubytování, stravování a pohostinství20
Informační a komunikační činnosti4
Peněžnictví a pojišťovnictví9
Činnosti v oblasti nemovitostí8
Profesní, vědecké a technické činnosti32
Administrativní a podpůrné činnosti5
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení1
Vzdělávání3
Zdravotní a sociální péče4
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti11
Ostatní činnosti28
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno13
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti47
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci227
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání27
Zemědělští podnikatelé5
Ostatní právní formy35
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní0
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 0
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 509
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem17
muži6
ženy11
Zemřelí celkem9
muži3
ženy6
Přirozený přírůstek celkem8
muži3
ženy5
Přistěhovalí celkem40
muži13
ženy27
Vystěhovalí celkem52
muži19
ženy33
Saldo migrace celkem-12
muži-6
ženy-6
Přírůstek/úbytek celkem-4
muži-3
ženy-1
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži734
ženy692
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem278
muži147
ženy131
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži512
ženy482
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem154
muži75
ženy79
Střední stav obyvatel k 1.7.1 430
muži735
ženy695
Průměrný věk36,9
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem2
z tohoDomovy pro seniory1
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné1
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services