Základní charakteristiky Pyšely

 Údaj
Kód obce538 680
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 281
Orná půda (ha)598
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)100
Ovocné sady (ha)6
Trvalé trávní porosty (ha)112
Zemědělská půda (ha)816
Lesní půda (ha)353
Vodní plochy (ha)9
Zastavěné plochy (ha)24
Ostatní plochy (ha)79
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem476
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství24
Průmysl celkem51
Stavebnictví48
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel77
Doprava a skladování15
Ubytování, stravování a pohostinství24
Informační a komunikační činnosti17
Peněžnictví a pojišťovnictví6
Činnosti v oblasti nemovitostí14
Profesní, vědecké a technické činnosti69
Administrativní a podpůrné činnosti12
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání10
Zdravotní a sociální péče3
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti12
Ostatní činnosti50
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno31
podle právní formyStátní organizace4
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti36
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci354
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání26
Zemědělští podnikatelé4
Ostatní právní formy50
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní2
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 281
Počet katastrů3
Počet územně technických jednotek3
Počet částí obce5
ObyvatelstvoŽivě narození celkem27
muži13
ženy14
Zemřelí celkem28
muži11
ženy17
Přirozený přírůstek celkem-1
muži2
ženy-3
Přistěhovalí celkem93
muži39
ženy54
Vystěhovalí celkem34
muži13
ženy21
Saldo migrace celkem59
muži26
ženy33
Přírůstek/úbytek celkem58
muži28
ženy30
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži851
ženy901
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem374
muži191
ženy183
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži557
ženy552
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem269
muži103
ženy166
Střední stav obyvatel k 1.7.1 682
muži822
ženy860
Průměrný věk38,4
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem1
z tohoDomovy pro seniory1
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé3
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services