Základní charakteristiky Říčany

 Údaj
Kód obce538 728
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)2 581
Orná půda (ha)1 213
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)295
Ovocné sady (ha)46
Trvalé trávní porosty (ha)84
Zemědělská půda (ha)1 639
Lesní půda (ha)408
Vodní plochy (ha)30
Zastavěné plochy (ha)156
Ostatní plochy (ha)348
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem4 734
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství75
Průmysl celkem486
Stavebnictví562
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel1 310
Doprava a skladování165
Ubytování, stravování a pohostinství179
Informační a komunikační činnosti159
Peněžnictví a pojišťovnictví54
Činnosti v oblasti nemovitostí256
Profesní, vědecké a technické činnosti726
Administrativní a podpůrné činnosti100
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení5
Vzdělávání104
Zdravotní a sociální péče81
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti106
Ostatní činnosti334
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno153
podle právní formyStátní organizace17
Akciové společnosti42
Obchodní společnosti624
Družstevní organizace9
Finanční podniky0
Živnostníci3 197
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání409
Zemědělští podnikatelé16
Ostatní právní formy541
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 2
Hřbitov3
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 2 581
Počet katastrů7
Počet územně technických jednotek7
Počet částí obce7
ObyvatelstvoŽivě narození celkem188
muži94
ženy94
Zemřelí celkem125
muži59
ženy66
Přirozený přírůstek celkem63
muži35
ženy28
Přistěhovalí celkem653
muži330
ženy323
Vystěhovalí celkem456
muži240
ženy216
Saldo migrace celkem197
muži90
ženy107
Přírůstek/úbytek celkem260
muži125
ženy135
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži6 831
ženy7 285
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem2 606
muži1 330
ženy1 276
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži4 617
ženy4 759
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem2 134
muži884
ženy1 250
Střední stav obyvatel k 1.7.13 691
muži6 651
ženy7 040
Průměrný věk39,4
ŠkolstvíMateřská škola4
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)4
Střední školyobory gymnázií2
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem5
z tohoDomovy pro seniory1
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež1
Sociální poradny2
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté1
Zimní stadiony kryté i otevřené1
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 1
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)1
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé7
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost5
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa8
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa3
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Samostatná ordinace lékaře specialisty 29
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty1
Ostatní samostatná zařízení8
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení1
Zařízení lékárenské péče9
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc1
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci1
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services