Základní charakteristiky Strančice

 Údaj
Kód obce538 809
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 162
Orná půda (ha)695
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)82
Ovocné sady (ha)38
Trvalé trávní porosty (ha)66
Zemědělská půda (ha)881
Lesní půda (ha)90
Vodní plochy (ha)11
Zastavěné plochy (ha)37
Ostatní plochy (ha)143
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem605
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství24
Průmysl celkem78
Stavebnictví70
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel157
Doprava a skladování24
Ubytování, stravování a pohostinství24
Informační a komunikační činnosti12
Peněžnictví a pojišťovnictví6
Činnosti v oblasti nemovitostí24
Profesní, vědecké a technické činnosti78
Administrativní a podpůrné činnosti14
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání10
Zdravotní a sociální péče3
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti10
Ostatní činnosti52
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno19
podle právní formyStátní organizace3
Akciové společnosti5
Obchodní společnosti69
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci438
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání43
Zemědělští podnikatelé8
Ostatní právní formy44
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní0
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 3
Hřbitov2
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 162
Počet katastrů5
Počet územně technických jednotek5
Počet částí obce7
ObyvatelstvoŽivě narození celkem32
muži18
ženy14
Zemřelí celkem15
muži7
ženy8
Přirozený přírůstek celkem17
muži11
ženy6
Přistěhovalí celkem128
muži62
ženy66
Vystěhovalí celkem46
muži23
ženy23
Saldo migrace celkem82
muži39
ženy43
Přírůstek/úbytek celkem99
muži50
ženy49
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 040
ženy1 076
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem428
muži226
ženy202
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži704
ženy717
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem267
muži110
ženy157
Střední stav obyvatel k 1.7.1 998
muži977
ženy1 021
Průměrný věk38,1
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)4
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče1
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services