Základní charakteristiky Šestajovice

 Údaj
Kód obce538 876
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)542
Orná půda (ha)415
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)42
Ovocné sady (ha)0
Trvalé trávní porosty (ha)3
Zemědělská půda (ha)460
Lesní půda (ha)2
Vodní plochy (ha)2
Zastavěné plochy (ha)29
Ostatní plochy (ha)49
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem911
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství12
Průmysl celkem78
Stavebnictví92
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel210
Doprava a skladování29
Ubytování, stravování a pohostinství29
Informační a komunikační činnosti43
Peněžnictví a pojišťovnictví3
Činnosti v oblasti nemovitostí49
Profesní, vědecké a technické činnosti146
Administrativní a podpůrné činnosti22
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání29
Zdravotní a sociální péče5
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti16
Ostatní činnosti59
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno38
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti6
Obchodní společnosti118
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci624
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání80
Zemědělští podnikatelé3
Ostatní právní formy76
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní0
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 0
Hřbitov0
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 542
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem60
muži34
ženy26
Zemřelí celkem12
muži5
ženy7
Přirozený přírůstek celkem48
muži29
ženy19
Přistěhovalí celkem209
muži92
ženy117
Vystěhovalí celkem119
muži51
ženy68
Saldo migrace celkem90
muži41
ženy49
Přírůstek/úbytek celkem138
muži70
ženy68
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 532
ženy1 643
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem761
muži385
ženy376
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži1 008
ženy1 101
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem305
muži139
ženy166
Střední stav obyvatel k 1.7.2 963
muži1 425
ženy1 538
Průměrný věk34,9
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)0
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services