Základní charakteristiky Úvaly

 Údaj
Kód obce538 957
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 097
Orná půda (ha)472
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)104
Ovocné sady (ha)10
Trvalé trávní porosty (ha)25
Zemědělská půda (ha)611
Lesní půda (ha)276
Vodní plochy (ha)17
Zastavěné plochy (ha)57
Ostatní plochy (ha)136
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem1 726
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství31
Průmysl celkem216
Stavebnictví196
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel408
Doprava a skladování52
Ubytování, stravování a pohostinství56
Informační a komunikační činnosti56
Peněžnictví a pojišťovnictví20
Činnosti v oblasti nemovitostí88
Profesní, vědecké a technické činnosti282
Administrativní a podpůrné činnosti49
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
Vzdělávání31
Zdravotní a sociální péče13
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti39
Ostatní činnosti131
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno42
podle právní formyStátní organizace6
Akciové společnosti3
Obchodní společnosti183
Družstevní organizace4
Finanční podniky0
Živnostníci1 260
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání115
Zemědělští podnikatelé6
Ostatní právní formy164
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 097
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem98
muži48
ženy50
Zemřelí celkem61
muži29
ženy32
Přirozený přírůstek celkem37
muži19
ženy18
Přistěhovalí celkem261
muži127
ženy134
Vystěhovalí celkem179
muži81
ženy98
Saldo migrace celkem82
muži46
ženy36
Přírůstek/úbytek celkem119
muži65
ženy54
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži3 018
ženy3 138
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem1 171
muži604
ženy567
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži1 996
ženy2 009
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem980
muži418
ženy562
Střední stav obyvatel k 1.7.6 025
muži2 943
ženy3 082
Průměrný věk39,2
ŠkolstvíMateřská škola2
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)2
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol1
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem1
z tohoDomovy pro seniory1
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé3
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty1
Ostatní samostatná zařízení1
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení1
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services