Základní charakteristiky Horoměřice

 Údaj
Kód obce539 236
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)804
Orná půda (ha)543
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)60
Ovocné sady (ha)84
Trvalé trávní porosty (ha)1
Zemědělská půda (ha)689
Lesní půda (ha)20
Vodní plochy (ha)1
Zastavěné plochy (ha)33
Ostatní plochy (ha)62
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem1 054
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství19
Průmysl celkem96
Stavebnictví106
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel289
Doprava a skladování38
Ubytování, stravování a pohostinství29
Informační a komunikační činnosti24
Peněžnictví a pojišťovnictví6
Činnosti v oblasti nemovitostí120
Profesní, vědecké a technické činnosti159
Administrativní a podpůrné činnosti35
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání15
Zdravotní a sociální péče10
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti23
Ostatní činnosti86
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno35
podle právní formyStátní organizace3
Akciové společnosti11
Obchodní společnosti209
Družstevní organizace12
Finanční podniky0
Živnostníci657
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání60
Zemědělští podnikatelé2
Ostatní právní formy141
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov0
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 804
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem57
muži30
ženy27
Zemřelí celkem14
muži7
ženy7
Přirozený přírůstek celkem43
muži23
ženy20
Přistěhovalí celkem221
muži113
ženy108
Vystěhovalí celkem128
muži62
ženy66
Saldo migrace celkem93
muži51
ženy42
Přírůstek/úbytek celkem136
muži74
ženy62
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 801
ženy1 844
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem727
muži373
ženy354
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži1 248
ženy1 268
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem402
muži180
ženy222
Střední stav obyvatel k 1.7.3 430
muži1 690
ženy1 740
Průměrný věk36,9
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services