Základní charakteristiky Hradištko

 Údaj
Kód obce539 252
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 189
Orná půda (ha)183
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)123
Ovocné sady (ha)7
Trvalé trávní porosty (ha)53
Zemědělská půda (ha)367
Lesní půda (ha)598
Vodní plochy (ha)90
Zastavěné plochy (ha)25
Ostatní plochy (ha)110
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem574
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství27
Průmysl celkem73
Stavebnictví66
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel117
Doprava a skladování30
Ubytování, stravování a pohostinství33
Informační a komunikační činnosti10
Peněžnictví a pojišťovnictví5
Činnosti v oblasti nemovitostí44
Profesní, vědecké a technické činnosti83
Administrativní a podpůrné činnosti10
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
Vzdělávání4
Zdravotní a sociální péče2
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti11
Ostatní činnosti38
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno22
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti5
Obchodní společnosti69
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci424
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání41
Zemědělští podnikatelé3
Ostatní právní formy39
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní0
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 0
Hřbitov0
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 189
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce2
ObyvatelstvoŽivě narození celkem26
muži13
ženy13
Zemřelí celkem16
muži8
ženy8
Přirozený přírůstek celkem10
muži5
ženy5
Přistěhovalí celkem115
muži59
ženy56
Vystěhovalí celkem51
muži25
ženy26
Saldo migrace celkem64
muži34
ženy30
Přírůstek/úbytek celkem74
muži39
ženy35
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži915
ženy945
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem318
muži154
ženy164
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži626
ženy601
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem315
muži135
ženy180
Střední stav obyvatel k 1.7.1 764
muži869
ženy895
Průměrný věk40,5
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené1
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení2
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services