Základní charakteristiky Chýně

 Údaj
Kód obce539 309
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)500
Orná půda (ha)361
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)13
Ovocné sady (ha)5
Trvalé trávní porosty (ha)15
Zemědělská půda (ha)394
Lesní půda (ha)0
Vodní plochy (ha)11
Zastavěné plochy (ha)20
Ostatní plochy (ha)75
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem589
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství18
Průmysl celkem48
Stavebnictví46
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel127
Doprava a skladování19
Ubytování, stravování a pohostinství19
Informační a komunikační činnosti27
Peněžnictví a pojišťovnictví9
Činnosti v oblasti nemovitostí77
Profesní, vědecké a technické činnosti67
Administrativní a podpůrné činnosti15
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení1
Vzdělávání13
Zdravotní a sociální péče4
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti10
Ostatní činnosti34
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno19
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti2
Obchodní společnosti67
Družstevní organizace4
Finanční podniky0
Živnostníci377
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání50
Zemědělští podnikatelé5
Ostatní právní formy88
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní0
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 0
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 500
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem51
muži21
ženy30
Zemřelí celkem7
muži2
ženy5
Přirozený přírůstek celkem44
muži19
ženy25
Přistěhovalí celkem175
muži83
ženy92
Vystěhovalí celkem67
muži33
ženy34
Saldo migrace celkem108
muži50
ženy58
Přírůstek/úbytek celkem152
muži69
ženy83
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 009
ženy1 073
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem504
muži250
ženy254
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži690
ženy726
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem162
muži69
ženy93
Střední stav obyvatel k 1.7.1 856
muži914
ženy942
Průměrný věk32,9
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)0
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services