Základní charakteristiky Jesenice

 Údaj
Kód obce539 325
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 752
Orná půda (ha)1 226
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)122
Ovocné sady (ha)7
Trvalé trávní porosty (ha)59
Zemědělská půda (ha)1 414
Lesní půda (ha)105
Vodní plochy (ha)11
Zastavěné plochy (ha)74
Ostatní plochy (ha)148
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem2 369
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství41
Průmysl celkem183
Stavebnictví171
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel647
Doprava a skladování79
Ubytování, stravování a pohostinství84
Informační a komunikační činnosti75
Peněžnictví a pojišťovnictví20
Činnosti v oblasti nemovitostí233
Profesní, vědecké a technické činnosti375
Administrativní a podpůrné činnosti40
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
Vzdělávání31
Zdravotní a sociální péče25
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti41
Ostatní činnosti155
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno74
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti17
Obchodní společnosti449
Družstevní organizace7
Finanční podniky0
Živnostníci1 419
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání178
Zemědělští podnikatelé16
Ostatní právní formy300
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní2
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 0
Hřbitov2
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 752
Počet katastrů4
Počet územně technických jednotek4
Počet částí obce4
ObyvatelstvoŽivě narození celkem122
muži55
ženy67
Zemřelí celkem33
muži18
ženy15
Přirozený přírůstek celkem89
muži37
ženy52
Přistěhovalí celkem622
muži297
ženy325
Vystěhovalí celkem231
muži121
ženy110
Saldo migrace celkem391
muži176
ženy215
Přírůstek/úbytek celkem480
muži213
ženy267
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži3 656
ženy3 860
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem1 838
muži950
ženy888
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži2 456
ženy2 663
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem559
muži250
ženy309
Střední stav obyvatel k 1.7.6 850
muži3 346
ženy3 504
Průměrný věk33,9
ŠkolstvíMateřská škola2
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)2
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení1
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa4
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Samostatná ordinace lékaře specialisty 2
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty4
Ostatní samostatná zařízení3
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče4
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci1
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services