Základní charakteristiky Kamenný Přívoz

 Údaj
Kód obce539 368
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)627
Orná půda (ha)262
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)92
Ovocné sady (ha)4
Trvalé trávní porosty (ha)76
Zemědělská půda (ha)433
Lesní půda (ha)79
Vodní plochy (ha)23
Zastavěné plochy (ha)21
Ostatní plochy (ha)72
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem344
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství7
Průmysl celkem55
Stavebnictví70
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel63
Doprava a skladování18
Ubytování, stravování a pohostinství23
Informační a komunikační činnosti7
Peněžnictví a pojišťovnictví2
Činnosti v oblasti nemovitostí9
Profesní, vědecké a technické činnosti43
Administrativní a podpůrné činnosti14
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání4
Zdravotní a sociální péče4
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti9
Ostatní činnosti19
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno7
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti23
Družstevní organizace3
Finanční podniky0
Živnostníci270
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání24
Zemědělští podnikatelé0
Ostatní právní formy26
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní0
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov2
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 627
Počet katastrů2
Počet územně technických jednotek2
Počet částí obce4
ObyvatelstvoŽivě narození celkem18
muži11
ženy7
Zemřelí celkem15
muži3
ženy12
Přirozený přírůstek celkem3
muži8
ženy-5
Přistěhovalí celkem61
muži29
ženy32
Vystěhovalí celkem32
muži18
ženy14
Saldo migrace celkem29
muži11
ženy18
Přírůstek/úbytek celkem32
muži19
ženy13
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži672
ženy639
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem208
muži121
ženy87
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži458
ženy424
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem221
muži93
ženy128
Střední stav obyvatel k 1.7.1 267
muži647
ženy620
Průměrný věk41,2
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé2
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení1
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services