Základní charakteristiky Lety

 Údaj
Kód obce539 406
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)324
Orná půda (ha)190
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)42
Ovocné sady (ha)1
Trvalé trávní porosty (ha)8
Zemědělská půda (ha)242
Lesní půda (ha)1
Vodní plochy (ha)20
Zastavěné plochy (ha)16
Ostatní plochy (ha)45
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem429
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství9
Průmysl celkem39
Stavebnictví49
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel85
Doprava a skladování11
Ubytování, stravování a pohostinství14
Informační a komunikační činnosti19
Peněžnictví a pojišťovnictví4
Činnosti v oblasti nemovitostí27
Profesní, vědecké a technické činnosti75
Administrativní a podpůrné činnosti14
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení4
Vzdělávání11
Zdravotní a sociální péče3
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti15
Ostatní činnosti28
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno16
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti3
Obchodní společnosti52
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci296
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání31
Zemědělští podnikatelé2
Ostatní právní formy37
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)1
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 0
Hřbitov0
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 324
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem24
muži12
ženy12
Zemřelí celkem12
muži7
ženy5
Přirozený přírůstek celkem12
muži5
ženy7
Přistěhovalí celkem53
muži26
ženy27
Vystěhovalí celkem41
muži19
ženy22
Saldo migrace celkem12
muži7
ženy5
Přírůstek/úbytek celkem24
muži12
ženy12
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži666
ženy712
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem309
muži149
ženy160
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži439
ženy441
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem189
muži78
ženy111
Střední stav obyvatel k 1.7.1 333
muži642
ženy691
Průměrný věk37,7
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services