Základní charakteristiky Libčice nad Vltavou

 Údaj
Kód obce539 414
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)710
Orná půda (ha)343
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)54
Ovocné sady (ha)19
Trvalé trávní porosty (ha)14
Zemědělská půda (ha)430
Lesní půda (ha)77
Vodní plochy (ha)35
Zastavěné plochy (ha)31
Ostatní plochy (ha)137
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem804
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství14
Průmysl celkem106
Stavebnictví111
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel208
Doprava a skladování26
Ubytování, stravování a pohostinství44
Informační a komunikační činnosti14
Peněžnictví a pojišťovnictví10
Činnosti v oblasti nemovitostí43
Profesní, vědecké a technické činnosti130
Administrativní a podpůrné činnosti15
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
Vzdělávání8
Zdravotní a sociální péče8
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti24
Ostatní činnosti60
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno30
podle právní formyStátní organizace3
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti95
Družstevní organizace4
Finanční podniky0
Živnostníci594
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání58
Zemědělští podnikatelé4
Ostatní právní formy62
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 2
Hřbitov2
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 710
Počet katastrů3
Počet územně technických jednotek3
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem44
muži23
ženy21
Zemřelí celkem34
muži22
ženy12
Přirozený přírůstek celkem10
muži1
ženy9
Přistěhovalí celkem98
muži39
ženy59
Vystěhovalí celkem85
muži38
ženy47
Saldo migrace celkem13
muži1
ženy12
Přírůstek/úbytek celkem23
muži2
ženy21
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 643
ženy1 682
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem555
muži286
ženy269
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži1 115
ženy1 116
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem539
muži242
ženy297
Střední stav obyvatel k 1.7.3 275
muži1 633
ženy1 642
Průměrný věk40,2
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem1
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)2
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services