Základní charakteristiky Líšnice

 Údaj
Kód obce539 457
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)739
Orná půda (ha)458
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)50
Ovocné sady (ha)1
Trvalé trávní porosty (ha)62
Zemědělská půda (ha)571
Lesní půda (ha)98
Vodní plochy (ha)2
Zastavěné plochy (ha)13
Ostatní plochy (ha)55
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem199
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství11
Průmysl celkem17
Stavebnictví20
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel35
Doprava a skladování4
Ubytování, stravování a pohostinství16
Informační a komunikační činnosti6
Peněžnictví a pojišťovnictví0
Činnosti v oblasti nemovitostí10
Profesní, vědecké a technické činnosti26
Administrativní a podpůrné činnosti0
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání2
Zdravotní a sociální péče1
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti13
Ostatní činnosti20
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno3
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti14
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci142
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání8
Zemědělští podnikatelé3
Ostatní právní formy33
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček0
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní0
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 739
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem4
muži3
ženy1
Zemřelí celkem4
muži0
ženy4
Přirozený přírůstek celkem0
muži3
ženy-3
Přistěhovalí celkem57
muži34
ženy23
Vystěhovalí celkem19
muži10
ženy9
Saldo migrace celkem38
muži24
ženy14
Přírůstek/úbytek celkem38
muži27
ženy11
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži338
ženy295
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem99
muži54
ženy45
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži240
ženy203
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem91
muži44
ženy47
Střední stav obyvatel k 1.7.578
muži303
ženy275
Průměrný věk40,0
ŠkolstvíMateřská škola0
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)2
Tělocvičny (vč. školních)0
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services