Základní charakteristiky Okrouhlo

 Údaj
Kód obce539 511
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)831
Orná půda (ha)312
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)38
Ovocné sady (ha)4
Trvalé trávní porosty (ha)35
Zemědělská půda (ha)389
Lesní půda (ha)392
Vodní plochy (ha)4
Zastavěné plochy (ha)10
Ostatní plochy (ha)36
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem213
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství14
Průmysl celkem52
Stavebnictví32
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel53
Doprava a skladování23
Ubytování, stravování a pohostinství10
Informační a komunikační činnosti2
Peněžnictví a pojišťovnictví2
Činnosti v oblasti nemovitostí5
Profesní, vědecké a technické činnosti16
Administrativní a podpůrné činnosti6
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání2
Zdravotní a sociální péče1
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti5
Ostatní činnosti10
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno4
podle právní formyStátní organizace0
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti14
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci165
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání11
Zemědělští podnikatelé8
Ostatní právní formy40
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 0
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 831
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce2
ObyvatelstvoŽivě narození celkem6
muži3
ženy3
Zemřelí celkem1
muži0
ženy1
Přirozený přírůstek celkem5
muži3
ženy2
Přistěhovalí celkem26
muži14
ženy12
Vystěhovalí celkem21
muži9
ženy12
Saldo migrace celkem5
muži5
ženy0
Přírůstek/úbytek celkem10
muži8
ženy2
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži339
ženy310
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem96
muži55
ženy41
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži238
ženy216
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem99
muži46
ženy53
Střední stav obyvatel k 1.7.626
muži322
ženy304
Průměrný věk40,9
ŠkolstvíMateřská škola0
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)0
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services