Základní charakteristiky Řevnice

 Údaj
Kód obce539 643
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 014
Orná půda (ha)166
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)94
Ovocné sady (ha)21
Trvalé trávní porosty (ha)63
Zemědělská půda (ha)343
Lesní půda (ha)517
Vodní plochy (ha)23
Zastavěné plochy (ha)31
Ostatní plochy (ha)99
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem980
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství27
Průmysl celkem146
Stavebnictví138
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel257
Doprava a skladování24
Ubytování, stravování a pohostinství38
Informační a komunikační činnosti36
Peněžnictví a pojišťovnictví8
Činnosti v oblasti nemovitostí15
Profesní, vědecké a technické činnosti176
Administrativní a podpůrné činnosti21
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání25
Zdravotní a sociální péče22
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti27
Ostatní činnosti101
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno29
podle právní formyStátní organizace3
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti115
Družstevní organizace3
Finanční podniky0
Živnostníci697
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání73
Zemědělští podnikatelé5
Ostatní právní formy104
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)1
Kulturní zařízení ostatní2
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov2
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 014
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem44
muži18
ženy26
Zemřelí celkem32
muži16
ženy16
Přirozený přírůstek celkem12
muži2
ženy10
Přistěhovalí celkem123
muži54
ženy69
Vystěhovalí celkem95
muži44
ženy51
Saldo migrace celkem28
muži10
ženy18
Přírůstek/úbytek celkem40
muži12
ženy28
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 556
ženy1 669
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem560
muži259
ženy301
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži1 008
ženy968
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem689
muži289
ženy400
Střední stav obyvatel k 1.7.3 159
muži1 528
ženy1 631
Průměrný věk42,5
ŠkolstvíMateřská škola2
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem4
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny2
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení1
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé3
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 10
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty1
Ostatní samostatná zařízení7
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče2
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc1
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci1
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services