Základní charakteristiky Slapy

 Údaj
Kód obce539 660
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)2 024
Orná půda (ha)336
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)54
Ovocné sady (ha)10
Trvalé trávní porosty (ha)54
Zemědělská půda (ha)454
Lesní půda (ha)1 283
Vodní plochy (ha)129
Zastavěné plochy (ha)22
Ostatní plochy (ha)136
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem243
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství15
Průmysl celkem25
Stavebnictví24
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel50
Doprava a skladování9
Ubytování, stravování a pohostinství24
Informační a komunikační činnosti4
Peněžnictví a pojišťovnictví0
Činnosti v oblasti nemovitostí17
Profesní, vědecké a technické činnosti37
Administrativní a podpůrné činnosti4
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání4
Zdravotní a sociální péče2
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti9
Ostatní činnosti23
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno6
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti30
Družstevní organizace5
Finanční podniky0
Živnostníci164
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání12
Zemědělští podnikatelé3
Ostatní právní formy27
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček0
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní0
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 2 024
Počet katastrů2
Počet územně technických jednotek2
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem8
muži7
ženy1
Zemřelí celkem13
muži7
ženy6
Přirozený přírůstek celkem-5
muži0
ženy-5
Přistěhovalí celkem34
muži17
ženy17
Vystěhovalí celkem18
muži10
ženy8
Saldo migrace celkem16
muži7
ženy9
Přírůstek/úbytek celkem11
muži7
ženy4
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži414
ženy408
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem128
muži74
ženy54
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži270
ženy256
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem168
muži70
ženy98
Střední stav obyvatel k 1.7.805
muži405
ženy400
Průměrný věk42,9
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem2
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení1
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)1
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci1
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services