Základní charakteristiky Statenice

 Údaj
Kód obce539 686
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)378
Orná půda (ha)82
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)55
Ovocné sady (ha)44
Trvalé trávní porosty (ha)97
Zemědělská půda (ha)278
Lesní půda (ha)52
Vodní plochy (ha)2
Zastavěné plochy (ha)14
Ostatní plochy (ha)32
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem408
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství9
Průmysl celkem46
Stavebnictví31
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel88
Doprava a skladování18
Ubytování, stravování a pohostinství16
Informační a komunikační činnosti17
Peněžnictví a pojišťovnictví1
Činnosti v oblasti nemovitostí29
Profesní, vědecké a technické činnosti72
Administrativní a podpůrné činnosti8
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení1
Vzdělávání9
Zdravotní a sociální péče6
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti11
Ostatní činnosti22
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno18
podle právní formyStátní organizace0
Akciové společnosti3
Obchodní společnosti73
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci272
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání32
Zemědělští podnikatelé4
Ostatní právní formy27
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní0
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 0
Hřbitov0
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 378
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce2
ObyvatelstvoŽivě narození celkem16
muži9
ženy7
Zemřelí celkem12
muži9
ženy3
Přirozený přírůstek celkem4
muži0
ženy4
Přistěhovalí celkem76
muži35
ženy41
Vystěhovalí celkem43
muži23
ženy20
Saldo migrace celkem33
muži12
ženy21
Přírůstek/úbytek celkem37
muži12
ženy25
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži650
ženy674
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem246
muži127
ženy119
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži454
ženy475
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem149
muži69
ženy80
Střední stav obyvatel k 1.7.1 272
muži626
ženy646
Průměrný věk37,9
ŠkolstvíMateřská škola0
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)0
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 2
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services