Základní charakteristiky Štěchovice

 Údaj
Kód obce539 732
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 430
Orná půda (ha)134
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)61
Ovocné sady (ha)2
Trvalé trávní porosty (ha)130
Zemědělská půda (ha)327
Lesní půda (ha)859
Vodní plochy (ha)101
Zastavěné plochy (ha)25
Ostatní plochy (ha)118
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem572
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství19
Průmysl celkem78
Stavebnictví64
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel132
Doprava a skladování28
Ubytování, stravování a pohostinství32
Informační a komunikační činnosti19
Peněžnictví a pojišťovnictví4
Činnosti v oblasti nemovitostí31
Profesní, vědecké a technické činnosti71
Administrativní a podpůrné činnosti9
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení4
Vzdělávání9
Zdravotní a sociální péče7
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti19
Ostatní činnosti47
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno19
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti48
Družstevní organizace6
Finanční podniky0
Živnostníci424
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání35
Zemědělští podnikatelé0
Ostatní právní formy61
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní0
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 430
Počet katastrů2
Počet územně technických jednotek2
Počet částí obce3
ObyvatelstvoŽivě narození celkem15
muži6
ženy9
Zemřelí celkem16
muži12
ženy4
Přirozený přírůstek celkem-1
muži-6
ženy5
Přistěhovalí celkem102
muži52
ženy50
Vystěhovalí celkem31
muži11
ženy20
Saldo migrace celkem71
muži41
ženy30
Přírůstek/úbytek celkem70
muži35
ženy35
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži889
ženy926
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem321
muži165
ženy156
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži607
ženy615
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem272
muži117
ženy155
Střední stav obyvatel k 1.7.1 721
muži840
ženy881
Průměrný věk40,0
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services