Základní charakteristiky Příbram

 Údaj
Kód obce539 911
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)3 345
Orná půda (ha)918
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)227
Ovocné sady (ha)12
Trvalé trávní porosty (ha)447
Zemědělská půda (ha)1 604
Lesní půda (ha)619
Vodní plochy (ha)37
Zastavěné plochy (ha)215
Ostatní plochy (ha)872
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem9 362
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství119
Průmysl celkem1 079
Stavebnictví1 237
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel2 517
Doprava a skladování170
Ubytování, stravování a pohostinství462
Informační a komunikační činnosti184
Peněžnictví a pojišťovnictví159
Činnosti v oblasti nemovitostí577
Profesní, vědecké a technické činnosti1 440
Administrativní a podpůrné činnosti262
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení13
Vzdělávání155
Zdravotní a sociální péče143
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti243
Ostatní činnosti746
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno224
podle právní formyStátní organizace44
Akciové společnosti51
Obchodní společnosti942
Družstevní organizace13
Finanční podniky0
Živnostníci6 453
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání910
Zemědělští podnikatelé15
Ostatní právní formy1 125
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček2
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo1
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)2
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)2
Kulturní zařízení ostatní3
Středisko pro volný čas dětí a mládeže3
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 4
Hřbitov3
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 3 345
Počet katastrů10
Počet územně technických jednotek12
Počet částí obce18
ObyvatelstvoŽivě narození celkem351
muži185
ženy166
Zemřelí celkem373
muži171
ženy202
Přirozený přírůstek celkem-22
muži14
ženy-36
Přistěhovalí celkem546
muži247
ženy299
Vystěhovalí celkem764
muži366
ženy398
Saldo migrace celkem-218
muži-119
ženy-99
Přírůstek/úbytek celkem-240
muži-105
ženy-135
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži16 145
ženy17 408
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem4 574
muži2 338
ženy2 236
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži11 564
ženy11 676
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem5 739
muži2 243
ženy3 496
Střední stav obyvatel k 1.7.33 957
muži16 349
ženy17 608
Průměrný věk42,2
ŠkolstvíMateřská škola14
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)7
Střední školyobory gymnázií3
obory středních odborných škol a praktických škol6
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť4
obory nástavbového studia1
Základní umělecká škola2
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola2
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem15
z tohoDomovy pro seniory1
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy1
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře3
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež1
Sociální poradny5
Domy s pečovatelskou službou5
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény1
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)3
Tělocvičny (vč. školních)3
Stadiony otevřené2
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené1
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení1
Detašované pracoviště ambulantního zařízení1
Nemocnice 1
Detašované pracoviště nemocnice1
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení1
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé20
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost10
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa25
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa7
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Samostatná ordinace lékaře specialisty 40
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty7
Ostatní samostatná zařízení18
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení2
Zařízení lékárenské péče15
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče1
Jesle1
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci1
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice1
Partners Financial Services