Základní charakteristiky Loštice

 Údaj
Kód obce540 196
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 200
Orná půda (ha)575
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)59
Ovocné sady (ha)9
Trvalé trávní porosty (ha)27
Zemědělská půda (ha)669
Lesní půda (ha)309
Vodní plochy (ha)34
Zastavěné plochy (ha)42
Ostatní plochy (ha)146
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem527
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství25
Průmysl celkem71
Stavebnictví51
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel126
Doprava a skladování13
Ubytování, stravování a pohostinství44
Informační a komunikační činnosti5
Peněžnictví a pojišťovnictví8
Činnosti v oblasti nemovitostí7
Profesní, vědecké a technické činnosti54
Administrativní a podpůrné činnosti4
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
Vzdělávání10
Zdravotní a sociální péče10
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti11
Ostatní činnosti63
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno23
podle právní formyStátní organizace5
Akciové společnosti2
Obchodní společnosti29
Družstevní organizace2
Finanční podniky0
Živnostníci375
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání58
Zemědělští podnikatelé10
Ostatní právní formy48
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)2
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 3
Hřbitov2
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 200
Počet katastrů2
Počet územně technických jednotek2
Počet částí obce2
ObyvatelstvoŽivě narození celkem26
muži8
ženy18
Zemřelí celkem46
muži24
ženy22
Přirozený přírůstek celkem-20
muži-16
ženy-4
Přistěhovalí celkem44
muži25
ženy19
Vystěhovalí celkem67
muži26
ženy41
Saldo migrace celkem-23
muži-1
ženy-22
Přírůstek/úbytek celkem-43
muži-17
ženy-26
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 448
ženy1 545
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem415
muži213
ženy202
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži999
ženy987
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem592
muži236
ženy356
Střední stav obyvatel k 1.7.3 021
muži1 460
ženy1 561
Průměrný věk42,7
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť1
obory nástavbového studia1
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem1
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení1
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)2
Tělocvičny (vč. školních)2
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)2
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení2
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení1
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci1
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services