Základní charakteristiky Mohelnice

 Údaj
Kód obce540 471
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)4 621
Orná půda (ha)2 571
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)105
Ovocné sady (ha)4
Trvalé trávní porosty (ha)523
Zemědělská půda (ha)3 203
Lesní půda (ha)653
Vodní plochy (ha)116
Zastavěné plochy (ha)107
Ostatní plochy (ha)541
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem1 603
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství91
Průmysl celkem231
Stavebnictví158
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel387
Doprava a skladování68
Ubytování, stravování a pohostinství94
Informační a komunikační činnosti30
Peněžnictví a pojišťovnictví38
Činnosti v oblasti nemovitostí60
Profesní, vědecké a technické činnosti177
Administrativní a podpůrné činnosti23
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení8
Vzdělávání39
Zdravotní a sociální péče28
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti49
Ostatní činnosti160
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno69
podle právní formyStátní organizace15
Akciové společnosti2
Obchodní společnosti100
Družstevní organizace2
Finanční podniky0
Živnostníci1 152
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání159
Zemědělští podnikatelé20
Ostatní právní formy152
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček7
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní2
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 9
Hřbitov5
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 4 621
Počet katastrů10
Počet územně technických jednotek10
Počet částí obce8
ObyvatelstvoŽivě narození celkem85
muži44
ženy41
Zemřelí celkem94
muži41
ženy53
Přirozený přírůstek celkem-9
muži3
ženy-12
Přistěhovalí celkem155
muži70
ženy85
Vystěhovalí celkem202
muži103
ženy99
Saldo migrace celkem-47
muži-33
ženy-14
Přírůstek/úbytek celkem-56
muži-30
ženy-26
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži4 669
ženy4 791
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem1 320
muži705
ženy615
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži3 345
ženy3 299
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem1 496
muži619
ženy877
Střední stav obyvatel k 1.7.9 588
muži4 736
ženy4 852
Průměrný věk41,5
ŠkolstvíMateřská škola3
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)3
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol2
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť2
obory nástavbového studia1
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem2
z tohoDomovy pro seniory1
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře1
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou3
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény1
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)13
Tělocvičny (vč. školních)6
Stadiony otevřené2
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)3
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení1
Detašované pracoviště ambulantního zařízení1
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice1
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení1
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé4
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost3
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa6
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 7
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty7
Ostatní samostatná zařízení5
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení3
Zařízení lékárenské péče5
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci2
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services