Základní charakteristiky Nový Malín

 Údaj
Kód obce540 501
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)2 732
Orná půda (ha)950
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)76
Ovocné sady (ha)0
Trvalé trávní porosty (ha)453
Zemědělská půda (ha)1 479
Lesní půda (ha)972
Vodní plochy (ha)22
Zastavěné plochy (ha)38
Ostatní plochy (ha)221
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem674
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství64
Průmysl celkem82
Stavebnictví109
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel154
Doprava a skladování24
Ubytování, stravování a pohostinství34
Informační a komunikační činnosti11
Peněžnictví a pojišťovnictví13
Činnosti v oblasti nemovitostí9
Profesní, vědecké a technické činnosti67
Administrativní a podpůrné činnosti6
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání5
Zdravotní a sociální péče9
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti10
Ostatní činnosti42
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno8
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti30
Družstevní organizace2
Finanční podniky0
Živnostníci520
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání64
Zemědělští podnikatelé5
Ostatní právní formy60
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 2
Hřbitov2
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 2 732
Počet katastrů2
Počet územně technických jednotek2
Počet částí obce3
ObyvatelstvoŽivě narození celkem33
muži14
ženy19
Zemřelí celkem34
muži19
ženy15
Přirozený přírůstek celkem-1
muži-5
ženy4
Přistěhovalí celkem102
muži55
ženy47
Vystěhovalí celkem68
muži34
ženy34
Saldo migrace celkem34
muži21
ženy13
Přírůstek/úbytek celkem33
muži16
ženy17
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 708
ženy1 618
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem665
muži372
ženy293
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži1 209
ženy1 138
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem314
muži127
ženy187
Střední stav obyvatel k 1.7.3 234
muži1 665
ženy1 569
Průměrný věk36,3
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)2
Tělocvičny (vč. školních)2
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení2
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení1
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče1
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services