Základní charakteristiky Krásná Hora nad Vltavou

 Údaj
Kód obce540 552
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)3 680
Orná půda (ha)1 261
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)47
Ovocné sady (ha)3
Trvalé trávní porosty (ha)573
Zemědělská půda (ha)1 883
Lesní půda (ha)1 354
Vodní plochy (ha)89
Zastavěné plochy (ha)36
Ostatní plochy (ha)318
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem282
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství25
Průmysl celkem36
Stavebnictví69
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel53
Doprava a skladování6
Ubytování, stravování a pohostinství9
Informační a komunikační činnosti3
Peněžnictví a pojišťovnictví1
Činnosti v oblasti nemovitostí5
Profesní, vědecké a technické činnosti14
Administrativní a podpůrné činnosti3
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení8
Vzdělávání3
Zdravotní a sociální péče2
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti5
Ostatní činnosti23
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno6
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti11
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci211
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání22
Zemědělští podnikatelé10
Ostatní právní formy34
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 3 680
Počet katastrů10
Počet územně technických jednotek10
Počet částí obce11
ObyvatelstvoŽivě narození celkem9
muži4
ženy5
Zemřelí celkem8
muži4
ženy4
Přirozený přírůstek celkem1
muži0
ženy1
Přistěhovalí celkem36
muži13
ženy23
Vystěhovalí celkem28
muži11
ženy17
Saldo migrace celkem8
muži2
ženy6
Přírůstek/úbytek celkem9
muži2
ženy7
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži566
ženy552
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem177
muži92
ženy85
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži402
ženy371
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem168
muži72
ženy96
Střední stav obyvatel k 1.7.1 093
muži559
ženy534
Průměrný věk40,7
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci1
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services