Základní charakteristiky Petrovice

 Údaj
Kód obce541 044
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)3 903
Orná půda (ha)1 444
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)68
Ovocné sady (ha)3
Trvalé trávní porosty (ha)941
Zemědělská půda (ha)2 455
Lesní půda (ha)952
Vodní plochy (ha)52
Zastavěné plochy (ha)45
Ostatní plochy (ha)397
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem396
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství54
Průmysl celkem84
Stavebnictví92
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel54
Doprava a skladování7
Ubytování, stravování a pohostinství15
Informační a komunikační činnosti2
Peněžnictví a pojišťovnictví3
Činnosti v oblasti nemovitostí5
Profesní, vědecké a technické činnosti22
Administrativní a podpůrné činnosti1
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení11
Vzdělávání4
Zdravotní a sociální péče5
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti4
Ostatní činnosti28
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno9
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti15
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci283
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání30
Zemědělští podnikatelé33
Ostatní právní formy30
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo1
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní3
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 2
Hřbitov2
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 3 901
Počet katastrů13
Počet územně technických jednotek13
Počet částí obce18
ObyvatelstvoŽivě narození celkem14
muži7
ženy7
Zemřelí celkem10
muži5
ženy5
Přirozený přírůstek celkem4
muži2
ženy2
Přistěhovalí celkem20
muži11
ženy9
Vystěhovalí celkem26
muži8
ženy18
Saldo migrace celkem-6
muži3
ženy-9
Přírůstek/úbytek celkem-2
muži5
ženy-7
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži687
ženy655
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem192
muži104
ženy88
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži485
ženy445
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem220
muži98
ženy122
Střední stav obyvatel k 1.7.1 339
muži675
ženy664
Průměrný věk41,3
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)3
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče1
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services