Základní charakteristiky Štíty

 Údaj
Kód obce541 168
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)2 991
Orná půda (ha)1 050
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)36
Ovocné sady (ha)0
Trvalé trávní porosty (ha)585
Zemědělská půda (ha)1 672
Lesní půda (ha)1 043
Vodní plochy (ha)25
Zastavěné plochy (ha)33
Ostatní plochy (ha)217
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem326
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství24
Průmysl celkem35
Stavebnictví55
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel75
Doprava a skladování18
Ubytování, stravování a pohostinství18
Informační a komunikační činnosti4
Peněžnictví a pojišťovnictví6
Činnosti v oblasti nemovitostí4
Profesní, vědecké a technické činnosti26
Administrativní a podpůrné činnosti0
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení5
Vzdělávání2
Zdravotní a sociální péče5
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti5
Ostatní činnosti28
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno6
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti12
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci245
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání30
Zemědělští podnikatelé14
Ostatní právní formy22
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček3
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní3
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 3
Hřbitov3
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 2 991
Počet katastrů6
Počet územně technických jednotek6
Počet částí obce4
ObyvatelstvoŽivě narození celkem21
muži13
ženy8
Zemřelí celkem23
muži13
ženy10
Přirozený přírůstek celkem-2
muži0
ženy-2
Přistěhovalí celkem52
muži23
ženy29
Vystěhovalí celkem44
muži21
ženy23
Saldo migrace celkem8
muži2
ženy6
Přírůstek/úbytek celkem6
muži2
ženy4
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 025
ženy1 034
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem318
muži172
ženy146
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži727
ženy690
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem324
muži126
ženy198
Střední stav obyvatel k 1.7.2 047
muži1 018
ženy1 029
Průměrný věk40,0
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem1
z tohoDomovy pro seniory1
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)5
Tělocvičny (vč. školních)2
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)3
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty2
Ostatní samostatná zařízení2
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení2
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services