Základní charakteristiky Rožmitál pod Třemšínem

 Údaj
Kód obce541 231
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)5 299
Orná půda (ha)1 434
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)95
Ovocné sady (ha)1
Trvalé trávní porosty (ha)904
Zemědělská půda (ha)2 434
Lesní půda (ha)2 295
Vodní plochy (ha)112
Zastavěné plochy (ha)81
Ostatní plochy (ha)377
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem1 021
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství72
Průmysl celkem177
Stavebnictví150
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel243
Doprava a skladování22
Ubytování, stravování a pohostinství58
Informační a komunikační činnosti6
Peněžnictví a pojišťovnictví21
Činnosti v oblasti nemovitostí37
Profesní, vědecké a technické činnosti93
Administrativní a podpůrné činnosti16
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení9
Vzdělávání13
Zdravotní a sociální péče11
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti10
Ostatní činnosti77
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno24
podle právní formyStátní organizace7
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti58
Družstevní organizace3
Finanční podniky0
Živnostníci783
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání78
Zemědělští podnikatelé14
Ostatní právní formy89
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)1
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 2
Hřbitov2
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 5 298
Počet katastrů8
Počet územně technických jednotek9
Počet částí obce9
ObyvatelstvoŽivě narození celkem30
muži16
ženy14
Zemřelí celkem75
muži29
ženy46
Přirozený přírůstek celkem-45
muži-13
ženy-32
Přistěhovalí celkem109
muži49
ženy60
Vystěhovalí celkem66
muži40
ženy26
Saldo migrace celkem43
muži9
ženy34
Přírůstek/úbytek celkem-2
muži-4
ženy2
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži2 204
ženy2 278
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem572
muži317
ženy255
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži1 557
ženy1 470
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem883
muži330
ženy553
Střední stav obyvatel k 1.7.4 452
muži2 191
ženy2 261
Průměrný věk43,6
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)2
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem2
z tohoDomovy pro seniory1
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou4
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)2
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené1
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení1
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa3
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 1
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty1
Ostatní samostatná zařízení2
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení1
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services