Základní charakteristiky Velké Losiny

 Údaj
Kód obce541 265
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)4 650
Orná půda (ha)806
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)104
Ovocné sady (ha)174
Trvalé trávní porosty (ha)1 012
Zemědělská půda (ha)2 095
Lesní půda (ha)2 100
Vodní plochy (ha)40
Zastavěné plochy (ha)44
Ostatní plochy (ha)370
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem628
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství73
Průmysl celkem87
Stavebnictví94
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel103
Doprava a skladování28
Ubytování, stravování a pohostinství69
Informační a komunikační činnosti8
Peněžnictví a pojišťovnictví11
Činnosti v oblasti nemovitostí18
Profesní, vědecké a technické činnosti40
Administrativní a podpůrné činnosti7
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení4
Vzdělávání5
Zdravotní a sociální péče6
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti12
Ostatní činnosti43
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno7
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti4
Obchodní společnosti22
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci505
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání35
Zemědělští podnikatelé16
Ostatní právní formy39
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)2
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní5
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 4
Hřbitov3
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny1
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 4 650
Počet katastrů5
Počet územně technických jednotek5
Počet částí obce5
ObyvatelstvoŽivě narození celkem15
muži8
ženy7
Zemřelí celkem30
muži20
ženy10
Přirozený přírůstek celkem-15
muži-12
ženy-3
Přistěhovalí celkem27
muži13
ženy14
Vystěhovalí celkem50
muži23
ženy27
Saldo migrace celkem-23
muži-10
ženy-13
Přírůstek/úbytek celkem-38
muži-22
ženy-16
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 328
ženy1 358
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem333
muži162
ženy171
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži975
ženy882
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem496
muži191
ženy305
Střední stav obyvatel k 1.7.2 728
muži1 349
ženy1 379
Průměrný věk43,6
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény1
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení1
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení1
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče1
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services