Základní charakteristiky Sedlčany

 Údaj
Kód obce541 281
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)3 646
Orná půda (ha)1 790
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)89
Ovocné sady (ha)9
Trvalé trávní porosty (ha)358
Zemědělská půda (ha)2 246
Lesní půda (ha)843
Vodní plochy (ha)86
Zastavěné plochy (ha)86
Ostatní plochy (ha)385
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem1 907
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství102
Průmysl celkem309
Stavebnictví319
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel417
Doprava a skladování46
Ubytování, stravování a pohostinství104
Informační a komunikační činnosti37
Peněžnictví a pojišťovnictví28
Činnosti v oblasti nemovitostí49
Profesní, vědecké a technické činnosti174
Administrativní a podpůrné činnosti28
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení9
Vzdělávání29
Zdravotní a sociální péče34
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti38
Ostatní činnosti164
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno55
podle právní formyStátní organizace13
Akciové společnosti5
Obchodní společnosti113
Družstevní organizace6
Finanční podniky0
Živnostníci1 440
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání168
Zemědělští podnikatelé44
Ostatní právní formy131
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo1
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní2
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 3 646
Počet katastrů7
Počet územně technických jednotek7
Počet částí obce10
ObyvatelstvoŽivě narození celkem57
muži25
ženy32
Zemřelí celkem130
muži51
ženy79
Přirozený přírůstek celkem-73
muži-26
ženy-47
Přistěhovalí celkem139
muži49
ženy90
Vystěhovalí celkem166
muži83
ženy83
Saldo migrace celkem-27
muži-34
ženy7
Přírůstek/úbytek celkem-100
muži-60
ženy-40
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži3 550
ženy3 902
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem1 025
muži516
ženy509
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži2 471
ženy2 527
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem1 429
muži563
ženy866
Střední stav obyvatel k 1.7.7 589
muži3 634
ženy3 955
Průměrný věk42,6
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)3
Střední školyobory gymnázií1
obory středních odborných škol a praktických škol1
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť2
obory nástavbového studia2
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem7
z tohoDomovy pro seniory1
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy1
Chráněné bydlení1
Denní stacionáře1
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny1
Domy s pečovatelskou službou3
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)4
Tělocvičny (vč. školních)4
Stadiony otevřené2
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené1
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 1
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé6
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa6
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 7
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty4
Ostatní samostatná zařízení3
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče3
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci1
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services